تهیه گزارشات مطالعاتی حوزه علم و فناوری

 

🗒 تهیه گزارش مطالعاتی در حوزه‌های مختلف علم، فناوری و نوآوری همچون سیاست گذاری کلان، اقدامات اساسی، پیشران ها و کلان روندها، اولویت های اصلی علم و فناوری، نقش همکاری‌ها تعاملات بین‌المللی، بررسی عوامل کلیدی موفقیت، 

📕 تهیه گزارشات تخصصی پیرامون موضوعات و حیطه‌های خاص مانند فناوری اطلاعات، انرژی، هوافضا، عمران، کشاورزی، مدیریت، زیست فناوری و غیره