مشاوره تخصصی

 

آگاهی از:

  • فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه علم و فناوری،
  • فرصت های پژوهشی و تحقیقاتی،
  • چگونگی ارتباط موثر با طرف های چینی برای تاسیس دفاتر،
  • نحوه تدوین فعالیت های مشترک علمی و صنعتی.