نشست ها و نمایشگاه های تخصصی

 

  • اطلاع‌رسانی نشست ها، کنفرانس ها و مجامع علمی برگزار شده در چین،
  • شرکت بصورت نیابتی در مجامع علمی با پوشش نیازمندی های سفارشی،
  • ارایه گزارشات تخصصی از برگزاری کنفرانس ها و نمایشگاه ها.