نوآوری چین در بازیافت زباله‌ی شهرک‌های مسکونی در محل 📽

یک منطقه‌ی مسکونی در استان نینگ‌شیا، در اقدامی خلاقانه و موثر؛ دورریزهای غذایی منازل را به کود ارگانیک تبدیل می‌کند. برای این منظور یک…

ادامه مطلب

ابداع کیسه‌های غیر پلاستیکی و تجدیدپذیر نگهداری مواد غذایی

گروهی از محققان کالج علوم و مهندسی غذا در دانشگاه اقیانوس‌شناسی چین (مستقر در شهر چینگدائو، استان شاندونگ) با استفاده از فناوری شکل‌دهی دویونی،…

ادامه مطلب