ایجاد تأسیسات تولیدی جدید توسط هواپیماساز چینی

شرکت خصوصی پیشرو و جهانی EHang که در زمینه‌ی ساخت پهپادها و هواپیما‌های سرنشین‌دار عمودپرواز ملخی فعالیت دارد؛ قصد دارد با سرمایه‌گذاری ۶ میلیون…

ادامه مطلب