نوآوری چین در بازیافت زباله‌ی شهرک‌های مسکونی در محل 📽

یک منطقه‌ی مسکونی در استان نینگ‌شیا، در اقدامی خلاقانه و موثر؛ دورریزهای غذایی منازل را به کود ارگانیک تبدیل می‌کند. برای این منظور یک…

ادامه مطلب

دستور اجرای دقیق طرح تفکیک زباله در پکن

  شهردار پکن امسال قوانین جدید اصلاحی را برای تفکیک زباله اعمال خواهد کرد تا بدین‌­ترتیب شهروندان مشارکت بیشتری در این زمینه داشته باشند….

ادامه مطلب