چرخش پل ۱۵ هزار تُنی در شمال شرق چین 📽

یک پل ۱۵ هزار تنی معلق کابلی، با طولی بیش از ۲۶۲ متر و عرض ۳۱ متر، جهت قرار گرفتن در موقعیت مورد نظر؛…

ادامه مطلب

تکمیل قسمت کلیدی پل دریایی برونئی توسط پیمانکار چینی 📽

    یک پیمانکار چینی قسمت کلیدی اَبَرپل دریایی برونئی، Temburong، را تکمیل کرد. این پل عظیم، بندر سری بگاوان (در ۳۰ کیلومتری پایتخت…

ادامه مطلب