آزمایش موفق قطار مغناطیسی ۶۰۰ کیلومتر بر ساعتی چین 📽️

قطار مغناطیسی چینی که برای بیشینه سرعت ۶۰۰ کیلومتر بر ساعت طراحی شده، از آزمون خود سربلند ب بیرون آمد. این قطار مغناطیسی دارای…

ادامه مطلب

برنامه­‌ریزی چین برای گسترش خطوط قطارهای مغناطیسی

بر اساس تصمیم اخیر مقامات محلی، قرار است در راستای توسعه‌ی منطقه‌­ای در محدوده‌ی جلگه‌ی یانگ­‌تسه، کارهای مطالعاتی در زمینه‌ی راه­‌اندازی طرح قطارهای سریع‌السیر…

ادامه مطلب